.+7(915)342 28 18
+7(915)062 34 50
.+7(495)716 56 57
e-mail: npcekips@mail.ru  
 


P 700
.: 000-001-540

  P 700 / P 700 OEM

                                                                                                                                                                                                                                       

                           

 

                                                                                 

:                                                                                                                                                                                      

                                              0...400 ( . )                                                                                                          

                                                                                0...700 ( . )        


63855,00 

 (. ) 

  P 700 / P 700 OEM

                                                                                                                                                                                                                                       

                           

 

                                                                                 

:                                                                                                                                                                                      

                                              0...400 ( . )                                                                                                          

                                                                                0...700 ( . )                                                                                                       


                                                                                                                                                                                                             

 

100³                                                                                                                                                                                                  

 

                                                                                                                                                                                              

                               G 3/8" .                                                                                                         

                                                          G 1/4" . ,                                                                                  

 

  236 x 159 x 70 ( x x )                                    

 

                                                                                                         

1,8                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

OEM                63855-00                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                        

             101588-00                                                                                                                                                                                             

   , ,                                                                                                                                                                                                      

               G 1/8", G 3/8", G 1/2", G 1/4''                                                                                  

                                                   G1/8'' G1/4'' NPT 1/4''