.+7(915)342 28 18
+7(915)062 34 50
.+7(495)716 56 57
e-mail: npcekips@mail.ru  
 


, , -10, -20, -21
.: 000-000-120

.

0,00 

 (. ) 

          

(, TMB), 10
40, 50, 63, 100, 150, 250
Ø 250 1,5
Ø 100,150 1*; 1,5
Ø 63 1,5; 2,5
Ø 50 2,5
Ø 40 2,5
* —
0 – 100 MPa
−0,1 – 0 MPa
−0,1 – 2,4 MPa
: 3/4 .
: 2/3 .
: 110% .
: −50…+60 °C.
: +150 °C.

IP40,

,
, ,
, – 10
Ø 100, 150, 200 G1/2, M20×1,5
Ø 63, 50 G1/4, M12×1,5
Ø 40 G1/8, M10×1
, 150 °C
                     

                                             -10

/2 bar

..,

110/210 . -1-0-1; 1,6;.......1000

2,5

40/50

.
310 . -1-0-1; 1,6;.......1000

2,5

63

.
510 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,6

100

.
610 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,6

150

.
810 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,6

250

.

     (), . , () ().

    +150*.

    510 - .

                                                                        -20

 

/2 bar

,

320 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,6

63

.
520 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,0

100

.
620 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,0

150

.

        , . , () ().

       +150*.

       "", .

                                                                           -21

/2 bar

,

321 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,6

63

.
521 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,0

100

.
621 . -1-0-1; 1,6;.......1000

1,0

150

.

     . , () ().

          +150*.

          "", .

(; ) 10 ,
:
. . (0-0,6 MPa) G1/2. 150 °C : TM – 3 1 0 T.00 (0–1MPa) G1/4 150 °C 1,5

: «» – ; «» – ; «» – .

: «1»–40 ; «2»–50 ; «3»–63 ; «5»–100 ; «6»–150 ; «8»–250 ; «9» – .

: «1» – .

: «0» – .

: «» – ; «» –  ().

: «0» – .

: «0» – .

(0–0,6 MPa)

G1/2

: «G1/8»; «G1/4»; «G1/2»; «10×1»; «12×1,5»; «20×1,5».

150 °C

: «1,0»; «1,5»; «2,5».